CarpatiaEtnoDesign – zapojte sa do originálnej grafickej súťaže!

Súťažná úloha je vytvoriť originálny vzor inšpirovaný tradičným vzorom/-i súčasného slovensko-poľského pohraničia. Inšpirujte sa kultúrou dávnych obyvateľov Karpát a ukážte svoj talent a schopnosti.
Súťaž CarpathiaEtnoDesign (CED) je perfektná príležitosť predstaviť svoj talent a tvorivé schopnosti. Ak ste študent/-ka alebo absolvent/-ka umeleckého odboru, profesionálne alebo amatérsky sa zaoberáte projektovaním, kresbou, grafikou alebo dizajnom – prijmite túto výzvu!

Súťažná úloha je vytvoriť originálny vzor inšpirovaný tradičným vzorom/-i súčasného slovensko-poľského pohraničia. Inšpirujte sa kultúrou dávnych obyvateľov Karpát a ukážte svoj talent a schopnosti.

Bohatstvo kultúrneho dedičstva súčasného slovensko-poľského pohraničia – inšpirujte sa!

Ktorý umelec nehľadá nové zdroje inšpirácie? Neustály rozvoj vyžaduje nepretržité učenie a pozorovanie toho, čo kedysi vytvorili iní. Kultúrne dedičstvo súčasného slovensko-poľského pohraničia je také bohaté, že môžete z neho čerpať plnými hrsťami!

Kultúra Lemkov, Rusínov, Bojkov, Verchovincov, Doliniakov, Šarišanov, Zemplínčanov a Zamagurčanov prináša množstvo energických farieb a rôznorodých vzorov. Avšak je to tiež pre každé etnikum osobité remeslo, kroj, kuchyňa a zvykoslovie. Využite ich ako východisko a vytvorte niečo výnimočné. Nech váš vzor nadväzuje na tvorivosť jednej z týchto kultúr alebo využite motívy inšpirované viacerými z nich.

Navrhnite originálny vzor, ktorý bude propagovať kultúrne dedičstvo súčasného slovensko-poľského pohraničia.

Podmienky súťaže CarpathiaEtnoDesign

Súťaž CarpathiaEtnoDesign prebieha do 10. júla 2021. Do tohto termínu čakáme na vaše súťažné práce. Poslané súťažné práce posúdi porota, ktorej členmi budú okrem iného odborníci na etnografiu a dizajn. Vyhlásenie výsledkov súťaže je naplánované na 18. júla 2021.

Ak máte viac nápadov a neviete sa rozhodnúť, ktorý z nich je najlepší, pošlite nám niekoľko súťažných prác. Avšak nezabúdajte, vždy môžete získať iba jednu cenu, akú?

Ceny pre víťaza

Víťazi budú mať možnosť predstaviť svoje práce na slávnostnom medzinárodnom galavečere a na výstave víťazných prác po zakončení súťaže. Všetci tiež získajú vecné ceny, a víťazný vzor bude použitý na vytvorenie „karpatských krabičiek”, v ktorých budú uložené každodenné úžitkové predmety.

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

Súťaž CarpathiaEtnoDesign organizuje združenie Karpatský euroregión Poľsko. Organizácia vznikla s cieľom podporovať spoločensko-ekonomický rozvoj regiónu Karpát, ktorého bohatá kultúra potrebuje náležitú propagáciu a isto si zaslúži, aby sa zachovala do budúcnosti.

Žiaľ, v dôsledku viacerých historických udalostí, do dnešných čias po dávnych obyvateľoch Karpát nepretrvalo veľa stôp. Časť z nich sa jednoducho pominula, a časť upadla do zabudnutia. Združenie v snahe zaručiť trvácnosť kultúrneho bohatstva pohraničia sa aktívne zameriava na vzdelávanie a propagáciu. Všetko preto, aby tradície a dedičstvo dávnych etník tohto regiónu bolo trvalo zachované v pamäti.

Zúčastnite sa súťaže, vďaka nej máte možnosť predstaviť sa ako schopný dizajnér či dizajnérka, ale tiež pomáhate zachrániť od zabudnutia kultúru dávnych obyvateľov Karpát. Podrobné informácie a prihláška do súťaže:

http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,952,konkurs-carpathia-etno-design.html

Súťaž je organizovaná v rámci projektu „EtnoCarpathia”, ktorý je financovaný z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020, ako aj z prostriedkov Národného inštitútu slobody – Centra rozvoja občianskej spoločnosti, z prostriedkov programu Rozvoja občianskych organizácií na obdobie 2018 – 2030.

slajd1sk

Toto je sponzorovaný článok. Na Zagurami ho uverejňujeme z dôvodu, že jeho obsah súvisí s naším zameraním a zdá sa nám, že v ňom nie je nič zlé. Možno je to dokonca sympatická vec ;)