Zagurami

hory • doly • zážitky

Tag

Edelgries

Dachstein a Kriváň za jeden víkend

Sťahovanie sa za počasím, alebo keď sa chce, všetko sa dá. V sobotu Dachstein z južnej strany cestou Edelgries, v nedeľu tatranský Kriváň z Troch studničiek.

© 2019 Zagurami — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑