Impressum

Prevádzkovateľ a vlastník webu Zagurami.eu:

Netidea s.r.o
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 65150/B, oddiel Sro

Sídlo: Ľanová 17, 900 31 Stupava
Web: netidea.sk
Konateľ: Jaroslav Matyáš

IČO: 45550310
DIČ: 2023037291
IČ DPH: SK2023037291

Tel: +421 917 823 859
Email: zagurami@zagurami.eu