Jeden deň v Raji: Roklina Kyseľ a nová ferrata

Koncom augusta 2016 nás zaujala správa o znovuotvorení rokliny Kyseľ v Slovenskom raji, navyše v atraktívnej ferratovej forme. Deň D prišiel 1. septembra. 

Po úhrade parkovného v Podlesku a vstupného sme sa vybrali Prielomom Hornádu a Kláštorskou roklinou na Kláštorisko. Slovenský raj je naozaj unikát. Nádherné rokliny a v nich vodopády zanechávajú krásne dojmy. Prijateľné množstvo vody nerozmočilo naše polobotky a tak sme celú trasu absolvovali v letnom štýle. Prechody drevennými schodíkmi a vkusne upravenými, akoby len pohodenými polenami v mokrých častiach chvália staviteľov trasy.

Na Kláštorisku sme sa osviežili radlerom a vykročili po žltej značke k rokline Kyseľ. Po úhrade ďalších 5 eur za možnosť absolvovať ferratu sme pokračovali zhruba polhodinovou prístupovou trasou proti prúdu potoka tečúceho z rokliny Kyseľ. Šikovne sme sa vyhýbali hlbšej vode, kľučkujúc a poskakujúc po vytŕčajúcich kameňoch sme sa dostali k prvým oceľovým lanám uchyteným v skalnatých stenách rokliny.

Polobotky stále suché sa prisali k prvým roxorovým schodíkom. Stúpajúc po nich sme nad vodným tokom stúpali vyššie a vyššie roklinou. Niektoré laná sú pritlačené až na skalu, držiac sa ich si človek brúsi o skalu kožu na rukách. Na inom mieste zas lano ďaleko od steny skúša, akú má turista silu v rukách – či udrží svoje telo nahnuté nad studeným osviežením.

Časť Temnica – nádhera. Nad Temnicou trasa pokračuje v úzkej skalnatej rokline. Výstup rebríkom popri Obrovskom vodopáde uchváti expozíciou. Nad vodopádom vyhliadka na hlbokú priepasť, a pokračujeme do úzkej medzery medzi dvoma skalnými stenami. Pokračujeme do Malého Kyseľa a záveru Suchej Belej, kde využijeme 5-eurovú službu – zjazd do Podlesku na požičaných bicykloch.

Praktické informácie

  • Ferrata je otvorená od 15. júna do 31. októbra.
  • Trasa je jednosmerná výhradne v smere zdola nahor, tz. proti prúdu potoka.
  • Ferratová výbava (prilba, sedák, úväz s tlmničom pádov)  je povinná. Dve požičovne sú v Čingove (Chata na Rázcestí a Turistické informačné centrum), tri v Podlesku (Autocamping, Bufet Poniklec, Reštaurácia Rumanka) a jedna v Hrabušickej Píle (Chata Piecky).
  • Ferrata je spoplatnená vstupným 5€, výnos bude použitý na účely ochrany prírody.
  • Cena vstupenky nezahŕňa poistenie pre prípadný zásah Horskou záchrannou službou. V prípade, že poistenie nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne za cenu 1€/osobu/deň na miestach, kde sa predávajú vstupenky na ferratu.
  • Súčasťou nového náučného chodníka Kyseľ je aj voľne prístupná časť od mostíka nad Obrovským vodopádom po Kyseľ rázcestie (sútok Malého a Veľkého Kyseľa). V spodnej časti – v trase Obrovský vodopád po smerovník „V Kyseli“ ide o obojsmerný novozrekonštruovaný chodník so stúpačkami a kovovými roštami. Vo vrchnej časti od smerovníka „V Kyseli“ po „Kyseľ rázcestie“ (sútok Malého a Veľkého Kyseľa) ide o jednosmerný chodník vedúci Karolínyho vodopádom (novosprístupneným) s feratovými prvkami bez povinnosti mať ferratový set a vstupenku na ferratu. V praxi to znamená, že voľne prístupnú celú časť náučného chodníka si môžete pozrieť aj bez ferratovej výbavy tak, že od Kláštoriska prídete k novému smerovníku „V Kyseli“ a odbočíte na Obrovský vodopád. Dôjdete po mostík nad Obrovským vodopádom, odkiaľ sa potom vrátite naspäť k smerovníku „V Kyseli“. Odtiaľ postupujete nahor cez novoprístupný Karolínyho vodopád s ferratovými prvkami až po Kyseľ – rázcestie (sútok Malého a Veľkého Kyseľa).
  • V prípade vstupu do tiesňavy bez platného lístka, mimo povoleného obdobia alebo iného porušenia prevádzkového poriadku bude uložená pracovníkmi Správy NP Slovenský raj alebo členmi Stráže prírody bloková pokuta do výšky 66 €.

Prameň: www.npslovenskyraj.sk