Plánovanie a príprava skialpinistickej túry

Martin Sekér pred pár rokmi v rámci kurzu inštruktorov skialpinizmu napísal seminárnu prácu o príprave a plánovaní skialpinistickej túry, ktorú mi láskavo posunul na voľné použitie na Zagurami. Seminárka je napísaná z pohľadu inštruktora, ktorý je v teréne spoluzodpovedný za…

Martin Sekér pred pár rokmi v rámci kurzu inštruktorov skialpinizmu napísal seminárnu prácu o príprave a plánovaní skialpinistickej túry, ktorú mi láskavo posunul na voľné použitie na Zagurami. Seminárka je napísaná z pohľadu inštruktora, ktorý je v teréne spoluzodpovedný za ďalších ľudí, a preto sa musí pripraviť dôkladnejšie ako radový "hobík". Samého ma prekvapilo, na čo všetko treba pred túrou myslieť. Zjednodušený text ponúkam do pozornosti najmä začínajúcim skialpinistom a skituristom. Trochu metodiky, rozmýšľania a rešpektu ešte nikoho nezabilo, kým opačných príkladov je dostatok. Jaro

Skialpinizmus je činnosť realizovaná vo voľnej prírode, v pohoriach rôznej nadmorskej výšky a rôzneho charakteru. Človek vykonávajúci túto činnosť je objektívne neustále vystavený určitému stupňu nebezpečenstva. Hoci riziko plynúce z prírodných živlov nie je možné odstrániť, vieme sa prispôsobiť prírode tak, aby riziko neprekročilo únosnú mieru a minimalizovať ho tak, aby túra prebehla čo najbezpečnejšie so šťastným návratom.

Účastníci túry

Zloženie skupiny, kondícia, technická pripravenosť, skúsenosti, počet členov skupiny, to všetko je určujúcim faktorom pri výbere a plánovaní túry. Na dôkladné spoznanie parťákov je nutné absolvovanie viacerých túr.

Na začiatok plánujeme túry v ľahšom teréne, kde spoznáme technickú a telesnú pripravenosť účastníkov. Na základe prvej poznávacej túry vieme následne vyberať a plánovať túry primerané konkrétnej skupine.

Topografická príprava

Pri príprave túry je dôležité preštudovať si kľúčové miesta, hľadať alternatívy, varianty a možnosti prerušenia túry v prípade zmeny podmienok (úraz, počasie, nutnosť obísť kľúčové miesto).

Bude túra vedená okruhom alebo sa budeme vracať po výstupovej trase? Prvá možnosť si vyžaduje skúsenosti a znalosť terénu z hľadiska lavínovej situácie. V druhom prípade môžeme pri výstupe monitorovať stav snehu a terén na zjazd.

Pred túrou si treba urobiť výškový profil trasy a stanoviť približný časový rozpis. Ten neskôr v teréne pomôže pri rozhodovaní sa, či v túre pokračovať podľa plánu, zvoliť si alternatívnu trasu alebo sa radšej vrátiť.

Dôležité údaje pri príprave túry:

 • celková dĺžka túry [km]
 • prevýšenie pri výstupe a zostupe [Vm]
 • GPS súradnice kľúčových bodov
 • profily stúpaní a zjazdov
 • čas trvania túry [hod]
 • orientácia terénu z hľadiska lavínovej prevencie
 • možnosti núdzového ústupu
 • možnosti prenocovania, stravovania, zdroje vody
 • druh terénu a stav ciest
 • stupeň obťažnosti
 • kľúčové miesta z hľadiska bezpečnosti
 • možnosť použiť lanovku a verejnú dopravu
 • telefónne čísla horskej služby a núdzového volania

Výbornou pomôckou je online lavínová mapa na mapovom portáli servera Hiking.sk zobrazujúca dráhy lavín podľa častosti ich výskytu (zobrazenie vrstvy si treba zapnúť v nastaveniach mapy):

lavínová mapa

V mape si úsečkami spájajúcimi vybrané/zlomové body naznačíme vybranú trasu:

trasa na mape

Z vrstevníc na tlačených mapách sa dá určiť aj sklon svahu, pri použití mapy s mierkou 1:25 000 a kartičky na meranie sklonu s presnosťou ± 2°. No určovanie sklonu svahu pomocou mapy je len informatívne. Na mape môžeme zistiť len priemerný sklon. Na svahu sú strmšie miesta ako odmeriame na mape, lebo nerozoznáme krátke strmé výšvihy. Z mapy tiež nevyčítame, či je svah vypuklý alebo vydutý.

kartička

Ak nemáme kartičku, pomocou ktorej sa dá určiť z vrstevníc sklon svahu, môžeme si ho ľahko vypočítať na online kalkulačke po odmeraní vzdialenosti medzi vrstevnicami. Na meranie treba použiť presné meradlo – napríklad tzv. šubleru.

Pozn.: Priamo v teréne sa na orientačné meranie sklonu svahu dá použiť niektorá aplikácia do mobilného telefónu. Samozrejme, treba si ju nainštalovať vopred.

Zo získaných údajov vieme následne spracovať prehľadnú tabuľku údajov získaných z mapového podkladu:

tabuľka údajov

Môžeme si tiež pripraviť výškový profil trasy:

výškový profil

A časový rozpis túry:

časový rozpis

Počasie a lavínové podmienky

Pri plánovaní a príprave túry musíme sledovať vývoj počasia a lavínovej situácie dostatočne dlho vopred. Sledovaním podmienok (zrážky, smer a rýchlosť vetra, teplotný reliéf) v danej lokalite v dostatočnom predstihu vieme vybrať túru v bezpečnom teréne vzhľadom na vývoj počasia.

Najdôležitejšie kritériá pre výber a realizáciu túry sú sklon svahu a množstvo nového snehu, expozícia a vietor. Tieto informácie dopĺňame aktuálnou predpoveďou počasia a lavínovou prognózou a počas túry operatívnym sledovaním terénu (sondovanie, pozorovanie samovoľných lavín) a počasia (sledovanie oblohy, tlaku).

Lavínová prognóza nám prináša informácie o:

 • Lavínovom nebezpečenstve – stupeň, posúdenie, hlavné príčiny, najviac ohrozené miesta, ľudský faktor
 • Stabilite snehovej pokrývky – množstvo nového snehu, smer a rýchlosť vetra pri snežení, vplyv nového snehu na štruktúru snehovej pokrývky, hodnotenie celkovej stability snehovej
  pokrývky
 • Počasí v horách – snehové zrážky, vietor, teplota v rôznych nadmorských výškach
 • Tendencii – odhad vývoja lavínového nebezpečenstva na 1 – 3 dni dopredu vychádza z aktuálnych znalostí o snehovej vrstve a predpovedi počasia (teplota, intenzita slnečného žiarenia, zrážky a pôsobenie vetra)

Netreba zabúdať na fakt , že napriek predpovediam sa môžu lokálne vyskytovať miesta s vyšším stupňom lavínového nebezpečenstva. Posúdiť nebezpečenstvo na určitom svahu iba na základe lavínovej prognózy nie je možné!

Časový rozpis túry a časová rezerva

Orientačný výpočet čistého času pohybu na túre je ovplyvnený viacerými faktormi. Pri časoch výstupu a zostupu/zjazdu záleží na technickej a telesnej pripravenosti skupiny, počte členov a na charaktere terénu. Dôležité je, či bude nutné prezúvanie lyže/stúpacie železá a naopak, použitie lanovej techniky, istenia. A samozrejme aktuálne snehové a poveternostné podmienky. Pri nadmorskej výške nad 3500 m treba pridať 25 percent času navyše. Veľmi často môže zostup/zjazd trvať rovnako dlho ako výstup.

Rýchlosť pri výstupe a zostupe (zjazde) počítame vo výškových metroch [Vm/h]:

 • Výstup
  • pešo 300-400 Vm/h
  • na lyžiach 400-500 Vm/h
 • Zostup
  • pešo 500-700 Vm/h
  • na lyžiach 600-1000 Vm/h

Rýchlosť chôdze alebo pohybu na lyžiach počítame v [km/h]:

 • chôdza 4 km/h
 • lyže 5 km/h

výpočet času

K čistému času je ešte nutné pripočítať prestávky:

 • po 10 – 15 minútach prestávka 5 minút slúžiaca na optimalizáciu výstroje a oblečenia a doladenia rýchlosti pohybu
 • každú hodinu 10 minút na doplnenie tekutín
 • po 3 hodinách 30 minút na jedlo

Prestávky operatívne prispôsobujeme fyzickému stavu skupiny. Zároveň netreba zabúdať na pravidlo o prispôsobení sa schopnostiam najslabšieho člena skupiny.

Materiálna príprava

Materiálne vybavenie potrebné na úspešné a bezpečné absolvovanie túry rozdeľujeme na:

 • základné – lyže, viazanie, stúpacie pásy, lyžiarske topánky, lyžiarske paličky, technické vybavenie (horolezecký čakan, stúpacie železá, lano, sedací úväz, prilba, istiace pomôcky,
  slučky, GPS, čelová lampa, hodinky s výškomerom, buzola…), batoh, oblečenie
 • núdzové – lavínový vyhľadávač, lavínová lopatka, sonda
 • ostatné – termoska/flaša na vodu, bivakovací vak pre dve osoby, lekárnička, spací vak, stan
 • strava a tekutiny – množstvo podľa charakteru a dĺžky plánovanej túry

Základné vybavenie

Lyže

Kedysi sa lyže určené na skialpinizmus odlišovali od klasických zjazdových lyží  predovšetkým nižšou hmotnosťou a zárezmi na špičke a päte na uchytenie pásov. Dnes rozdeľujeme lyže podľa toho, či sú určené na skitouring, pretekanie, extrémne zjazdy či lyžovanie v hlbokom snehu. Vlastnosti lyže určujú najmä jej hmotnosť, šírka, vykrojenie, profil a tvrdosť. Výber lyže je individuálnou záležitosťou ovplyvňovanou nielen účelom využitia a telesnými proporciami lyžiara, ale aj jeho schopnosťami.

Viazanie

Umožňuje okrem polohy pre zjazd prepnutie na chôdzu uvoľnením päty. Súčasťou skialpových viazaní je polohovateľná opierka päty na uľahčenie stúpania bez zbytočného namáhania achillovej šľachy. Viazania delíme na rámové a bezrámové. Súčasným štandardom pre väčšinu oblastí využitia sa vďaka nižšej hmotnosti stali bezrámové viazania. Vyžadujú si lyžiarky so špeciálnymi kovovými vložkami na špičke aj päte.

Viazanie by malo byť doplnené brzdou. Bezpečnostné remienky sa už neodporúčajú, pretože lyža na nohe v lavíne pôsobí ako kotva. Ďalšou pomôckou, ktorá sa dá pripevniť na viazanie, sú stúpacie železá (hrebene alebo haršajzne). Pomáhajú šliapať do kopca hlavne v jarnom období na tvrdých, ľadových firnoch, kde pásy strácajú účinnosť.

Stúpacie pásy

Stúpací pás, ľudovo nazývaný aj tulení, môžeme definovať ako textilný pás, kde jedna strana slúži na upevnenie na sklznicu lyže (pomocou lepidla alebo špeciálneho priľnavého materiálu) a druhá strana umožňuje stúpanie do kopca (trenie textílie voči povrchu). K upevneniu na lyžu je okrem lepidla potrebný aj upínací systém. Rozlišujeme dva základné typy upínacích systémov:  systém špička a systém špička – päta. Systém špička – päta má výhodu lepšieho a dlhšieho držania pásu na lyžiach v ťažkých podmienkach (mokrý pás, traverz).

Z hľadiska materiálu delíme stúpacie pásy na mohérové, nylonové alebo z kombinácie týchto dvoch materiálov.

 • Mohér – dobre kĺže po snehu a tým pádom je rýchlejší; nevýhodou je, že sa skôr zoderie a horšie drží v stúpaní na tvrdom povrchu
 • Nylon – opačné vlastnosti ako mohér

V praxi sa vyskytnú situácie, kedy pás prestane držať na sklznici alebo jeho textilná strana namrzne tak, že nekĺže alebo podšmykuje. Pomôže preventívne voskovanie či impregnovanie pásov, ich sušenie na slnku počas prestávok či predchádzanie zamrznutia tak, že ich nosíme pod oblečením. Na dlhšie a viacdňové túry sa oplatí mať aspoň jedny univerzálne rezervné pásy na skupinu.

Lyžiarske topánky

Rozdiel oproti klasickým topánkam je v kombinovanom používaní na lyžovanie/lezenie/chôdzu. Na tento účel sú vybavené tvarovanou vibramovou podrážkou, vysokým rozsahom pohybu komína a možnosťou zablokovať členkový kĺb pri lyžovaní. Špička a päta sú pripravené na upevnenie rýchloupínacích stúpacích želiez. Podľa určenia ich môžeme rozdeliť na:

 • Topánky na lyžiarsku turistiku (skitouring) – pohodlná ľahšia topánka na dlhšie prechody a hrebeňové túry
 • Topánky na freeride – väčšia váha, tuhšia a pevnejšia topánka určená predovšetkým na zjazd
 • Pretekárske topánky – extrémne odľahčené, väčšinou nevhodné na dlhé prechody v zlom počasí a na lyžovanie v ťažších terénoch.

Lyžiarske paličky

Opora pri stúpaní. Ergonomická rúčka s pútkom, stredne veľký krúžok proti zabáraniu a kovový hrot. Teleskopické paličky umožňujú nastaviť rôznu dĺžku podľa potreby (traverz, výstup strmým terénom, zjazd), skladacie verzie uľahčujú prenášanie na batohu.

Technické vybavenie

 • Horolezecký čakan – stredne ťažký s rovnou rúčkou dlhou 50 – 60 cm, kombinácia hrot – lopatka
 • Stúpacie železá – rýchloupínacie 12-hrotové
 • Sedací úväz – jednoduchý a ľahký, s nastaviteľnými rozoberateľnými nohavičkami
 • Prilba – s možnostou nastavenia obvodu hlavy
 • Lano – dĺžka 50 m, priemer 8-9 mm
 • Vybavenie na realizáciu improvizovaného zvozného prostriedku – slučky aspoň 4 ks rôznych dlžok,  2 ks zámkových karabín HMS, 20 m repšnúry priemeru 5 – 6 mm
 • Vybavenie na túru na ľadovci – ľadovcová skrutka 2 ks, blokant, kladka
 • Batoh – objem cca 35 l, možnosť jednoduchého uchytenia lyží, čakanu, priehradka na sondu a lopatku
 • Oblečenie – subjektívna záležitosť závislá od termoregulácie, psychického a fyzického stavu jednotlivca. Dôležité je správne vrstvenie v štýle – základná vrstva funkčné prádlo, stredná vrstva softshell, vonkajšia vrstva s membránou.
 • Rezervné oblečenie – náhradné rukavice, návleky na rukavice, čiapka, kukla, ponožky, tričko
 • Navigačné pomôcky – mapa, GPS, čelová lampa (náhradné batérie), hodinky s výškomerom, buzola.

Núdzové vybavenie

 • Lavínový vyhľadávač pracuje na princípe prijímača a vysielača na zjednotenej frekvencii 457 kHz. Pri vyhľadávaní dáva akustickú (pípanie rôznej intenzity závisle od vzdialenosti k zasypanému) a vizuálnu (šípka na displeji) informáciu o polohe zasypaného. VYyhľadávače delíme na analógové, analógovo/digitálne a digitálne (najľahšia manipulácia). Základom úspechu sú batérie s dostatočnou kapacitou a dokonalé ovládanie svojho vyhľadávača.
 • Lavínová sonda je skladacia tyčka dlhá 2 až 3 m, zložená zo 40-centimetrových  segmentov spojených lankom. Slúži na dohľadanie po prvotnej lokalizácii vyhľadávačom, spresní hĺbku a polohu tela zasypaného pod snehom. Pozitívnu sondu nevyťahujeme.
 • Lavínová lopatka je ľahká skladacia kovová lopatka určená na odhrabanie zasypaného. Používame ju aj na kopanie testovacích sond a záhrabov.

Ostatné

 • štandardne v batohu – termoska/flaša na vodu, lekárnička (Al fólia, sterilný obväz, elastický obväz, rýchloobväz, trojrohá šatka, tabletky proti bolesti), slnečné okuliare, opaľovací krém s UV filtrom
 • podľa charakteru a dĺžky plánovanej túry – bivakovací vak pre dve osoby, spací vak, karimatka, varič, nádoba na varenie, stan, doplnenie lekárničky.

Strava a tekutiny

 • množstvo podľa charakteru a dĺžky plánovanej túry – subjektívna záležitosť