Nový Návštevný poriadok TANAPu platný od decembra 2023

Skialpinistom sa rozširujú legálne možnosti pohybu v Tatrách, horolezcom a turistom obmedzujú. K tomu pribudli zatiaľ nejasné ustanovenia o povinných registráciách, preukazoch a kurzoch. Aktualizované o vyjadrenie JAMESu.

Po vyše piatich rokoch provizória začne v polovici decembra 2023 platiť nová vyhláška o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku. Najbližšie týždne sa v horokomunite dá očakávať búrlivá diskusia. V článku sa snažím zhrnúť hlavné zmeny čerstvej vyhlášky oproti aktuálnemu stavu. V skratke sa dá povedať, že skialpinistom sa rozširujú legálne možnosti pohybu vo Vysokých a Západných Tatrách, horolezcom a turistom obmedzujú. K tomu pribudli zatiaľ nejasné ustanovenia o povinných registráciách, preukazoch a kurzoch. Kto chce mať betónovú istotu, že sa vyhne pokute, nech si láskavo vyhlášku naštuduje osobne a sám sa pokúsi porozumieť jazyku homo uradnicus.

Aktualizácia: Výkonný výbor Slovenského horolezeckého spolku JAMES vydal 23. 11. k novému návštevnému poriadku vyjadrenie, v ktorom nový predpis chváli aj kritizuje. Za pozitívum spolok považuje rozšírenie možností pre skialpinizmus, zväčšenie areálov zimnej turistiky a podmienené zlegalizovanie horolezectva nižších obtiažností. Medzi negatívami menuje obmedzenie vyhradených miest pre horolezectvo, zavedenie jarnej a jesennej uzávery a registráciu pred túrou. JAMES tvrdí, že návštevný poriadok neobsahuje veci dohodnuté na rokovaniach s TANAPom, a avizuje snahu o jeho revíziu.

Turistika

Pešiu turistiku na území národného parku za hranicami zastavaného územia obce môžu návštevníci vykonávať na turistických chodníkoch a náučných chodníkoch (zverejnených na webe TANAPu) len za týchto podmienok:

 • len v dennej dobe (od východu do západu slnka) s výnimkou príchodu po turistickom chodníku na chatu alebo hotel za účelom ubytovania sa; pričom taký príchod sa musí uskutočniť po najkratšej trase s v čo najkratšom čase
 • len mimo obdobia sezónnej uzávery chodníkov, ktorá platí od 1. novembra do 31. mája

To znamená, že došlo ku skráteniu sezónnej uzávery, a teda k predĺženiu sezóny, o 14 júnových dní. Na druhej strane sa uzávera rozšírila o niekoľko chodníkov, ktoré boli doteraz prístupné celoročne. Ide napríklad o úsek tatranskej magistrály od Popradského Plesa po Sliezsky dom alebo o modrú značku zo Štrbského Plesa na Chatu pod Soliskom.

Zimná turistika alebo skitouring?

Vyhláška po novom zavádza pojem zimná turistika a vyhradzuje pre ňu areály, ktorých rozsah poteší veľa skituristov. Akoby tvorcovia vyhlášky chceli reflektovať na rastúcu popularitu skitouringu, ale bridilo sa im použiť západniarsky výraz. Takže zaviedli zimnú turistiku ako „pohyb vykonávaný v chodeckom teréne kombináciou pešej turistiky a lyžovania“.

Povolené obdobie zimnej turistiky je od 15. decembra do 15. apríla – rovnaké ako pre skialpinizmus. Časové obmedzenie v rámci dňa hovorí o dennej dobe, teda od východu do západu slnka. To by malo na bežné lyžiarske túry stačiť. Vyhláška pre tento druh aktivity nespomína žiadnu povinnú registráciu pred túrou, členstvo v horolezeckom zväze ani absolvovanie kurzu.

TANAP ski touring Mengusovská dolina
Nový areál zimnej turistiky v Mengusovskej doline. Zdroj: Návštevný poriadok TANAP (viac mapiek v galérii)
banner 800x1200

Medzi legálne lokality pribudli populárne ciele ako Svišťový štít, Malý Závrat, Patria, Mengusovská dolina či Filmársky žľab. Často lyžované, tolerované, ale doteraz nelegálne. Tu je zoznam vyhradených lokalít pre zimnú turistiku podľa novej vyhlášky:

 1. Areál zimnej turistiky Studené doliny – Dolina Zeleného plesa – Skalnaté pleso, ktorý tvoria:
  • plocha č. 1 vymedzená geografickými bodmi – Dlhé pleso (Zbojnícka chata) vo Veľkej Studenej doline – Východná Slavkovská veža – Bradavica – Východná Vysoká – sedlo Prielom – Divá veža – Svišťový štít – Malý Závrat – Ostrý štít – Široká veža – Priečne sedlo – Strelecká veža – Strelecké polia – Brána – Dlhé pleso; východiskovým miestom pre nástup je Starolesnianska poľana
  • plocha č. 2 vymedzená geografickými bodmi – Téryho chata – Ľadový hrebeň – Malý Ľadový štít – Ľadový štít – Snehový štít – Baranie rohy – Baranie sedlo – Téryho chata, pričom plochy č. 1 a 2 sú navzájom prepojené obojsmerným líniovým koridorom Priečne sedlo – Pod Sedielkom – Téryho chata a plocha č. 2 je so Zeleným plesom prepojená obojsmerným líniovým koridorom Baranie sedlo – dno Veľkej Zmrzlej doliny – Dolina Zeleného plesa (Chata pri Zelenom plese); východiskovými miestami pre nástup sú Starolesnianska poľana a Chata pri Zelenom plese
  • koridor zimnej turistiky Filmársky žľab – Kartárikov žľab: obojsmerný koridor so šírkou 15 až 250 m, vymedzený geografickými bodmi – Téryho kuloár – Filmársky žľab – Lomnické sedlo – Kartárikov žľab – zjazdová trať z Lomnického sedla tak, že východiskovými miestami pre nástup sú Starolesnianska poľana a Skalnaté pleso,
 2. koridor zimnej turistiky Mlynická dolina, ktorý tvoria:
  • časť koridoru Predné Solisko: obojsmerný koridor so šírkou 30 až 300 m, vymedzený geografickými  bodmi – Štrbské Pleso – Vodopád Skok – Soliskové sedlo – Predné Solisko – Chata pod Soliskom tak, že východiskovým miestom pre nástup je Štrbské Pleso a Chata pod Soliskom
  • časť koridoru Patria: obojsmerný koridor so šírkou 30 až 400 m, vymedzený geografickými bodmi Trigan – Patria – Vodopád Skok – Štrbské Pleso tak, že východiskovým miestom pre nástup je Trigan a Štrbské Pleso
 3. areál zimnej turistiky Mengusovská dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – Popradské Pleso – rázcestie pri Žabom potoku – Žabie plesá – Volia veža – Hincova veža a smerom na juh východnými svahmi popod Volovec tak, že východiskovým miestom pre nástup je Popradské Pleso,
 4. areál zimnej turistiky Žiarska dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi Žiarska chata – Baníkov – Hrubá kopa – Tri kopy – Smutné sedlo – Plačlivé – Žiarske sedlo – Smrek – Baranec – Žiarska chata, t. j. lokality Veľké Závraty, Malé Závraty tak, že východiskovým miestom pre nástup do areálu pre zimnú turistiku je Žiarska chata,
 5. areál zimnej turistiky Červenec: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – Penzión Ďumbier – Babky – sedlo Predúvratie – Veľká kopa – Ostrá – sedlo Priehyba – horná hranica lesa – Chata pod Náružím – hranica národnej prírodnej rezervácie Mních – Penzión Ďumbier tak, že východiskovým miestom pre nástup je Penzión Ďumbier,
 6. areál zimnej turistiky Zelená dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – Adamcuľa – hrebeň Zadná Spálená – Spálená – Pachoľa – Baníkov – Hrubá kopa – Roháčsky vodopád – Adamcuľa tak, že východiskovým miestom pre nástup je Adamcuľa,
 7. areál zimnej turistiky Salatínska dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – vrcholová stanica sedačkovej lanovky lyžiarskeho strediska Spálená – hrebeň Predného Salatína – hrebeň Brestovej – hrebeň Salatín – hrebeň Zadného Salatína – vrcholová stanica sedačkovej lanovky lyžiarskeho strediska Spálená tak, že východiskovým miestom pre nástup je vrcholová stanica sedačkovej lanovky lyžiarskeho strediska Spálená.

Horolezectvo

Významnou novinkou sú dve sezónne horolezecké uzávery. Čiastočná jesenná platí od 1. novembra do 14. decembra a netýka sa niektorých populárnych štítov či stien. Napríklad oba Ľadové štíty či Volia veža sú vtedy povolené. Jarná uzávera od 16. apríla do 31. mája je totálna, v celých Tatrách vtedy platí zákaz horolezeckej činnosti.

TANAP vyhradené miesta pre horolezectvo a skialpinizmus v TANAP
Vyhradené miesta pre horolezectvo a skialpinizmus. Zdroj: Návštevný poriadok TANAP (viac mapiek v galérii)

V zozname celoročne zakázaných oblastí pribudlo niekoľko lokalít najmä na sever od hlavného hrebeňa Vysokých Tatier, napríklad Svišťová dolina alebo Čierna Javorová dolina. Človek musí byť dobrý znalec Tatier, aby to z nekvalitnej mapky v prílohe vyhlášky vydedukoval. A teraz si držte klobúky. Nové pravidlá obsahujú aj registráciu pred túrou a pre nižšie obtiažnosti aj povinné absolvovanie základného výcviku. Vôbec netreba hádať, o čom sa bude najbližšie týždne a mesiace búrlivo diskutovať:

 • horolezectvo vyššej obtiažnosti (stupeň 3 UIAA a viac) môžu vykonávať len horolezci, ktorí sa vopred zaregistrujú online podľa pokynov na webe TANAPu, majú horolezeckú výzbroj a výstroj a znalosti horolezeckého terénu a naplánovanej túry; na túre sú povinní preukázať sa platným preukazom totožnosti a platným preukazom svojho národného horolezeckého zväzu
 • horolezectvo nižšej obtiažnosti (od stupňa 1 do 2+ UIAA) môžu vykonávať len horolezci, ktorí sa vopred zaregistrujú online podľa pokynov na webe TANAPu (viac čítaj nižšie), majú horolezeckú výzbroj a výstroj, znalosti horolezeckého terénu a naplánovanej túry; na túre sú povinní preukázať sa platným preukazom totožnosti a platným preukazom svojho národného horolezeckého zväzu a navyše aj platným potvrdením o absolvovaní základného výcviku od oprávnenej osoby
 • v období od 1. júna do 31. októbra možno horolezectvo vykonávať len v dennej dobe (od východu do západu slnka), a to vrátane nástupu do horolezeckého terénu a zostupu z neho
 • v období od 1. novembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka možno horolezectvo vykonávať len v čase od 5:00 do 19:00 h vrátane nástupu a zostupu

Čo v praxi znamená povinná online registrácia? Momentálne jediným spôsobom, ako vyhovieť požiadavkám vyhlášky, je mať smartfón s operačným systémom Android (od 6.0) alebo iOS (od 10.0) a nainštalovať si doň aplikáciu HZS.

Aplikácia HZS kniha vychádzok a túr
Takto vyzerá kniha vychádzok a túr v aplikácii HZS

Keďže nie som členom klubu paranoikov, aplikáciu mám dávno nainštalovanú a zaregistrovanú pod vlastným menom. Jej núdzové funkcie som zatiaľ nevyužil a chcem veriť, že fungujú lepšie ako informačný servis aplikácie. Momentálne (december 2023) totiž nevie zobraziť ani len lavínový stupeň z vlastného webu HZS. Držím palce, aby registrácia fungovala tak ako treba.

Skialpinizmus

Dĺžka skialpovej sezóny sa nezmenila, aj v novej vyhláške je vymedzená dátumami 15. december a 15. apríl. Upresnilo sa časové obmedzenie – od 5:00 do 19:00 vrátane prístupu a zostupu, čo je lepšie ako doteraz platné a úplne nerealistické „hodinu po východe a hodinu pre západom slnka“.

Skialpinisti sa rovnako ako horolezci musia pred túrou zaregistrovať online podľa pokynov na webe TANAPu a preukázať sa platným preukazom svojho národného horolezeckého zväzu. O povinných kurzoch skialpinizmu vyhláška nehovorí.

Časť o povolených lokalitách je síce napísaná nejasne, ale zdá sa, že možností pre skialpinizmus výrazne pribudlo. Okrem areálov zimnej turistiky, už aj tak rozšíreným oproti pôvodným skialpovým areálom zo starej vyhlášky, totiž pribudla pre skialpinistov možnosť pohybovať sa na všetkých miestach vyhradených pre horolezectvo. Podmienkou je, že majú v pláne zjazd s obtiažnosťou S4 a viac Traynardovej stupnice. To pre dostatočne zdatných skialpinistov znamená legálnu lyžovačku napríklad z Baraních rohov, Furkotského štítu či Vysokej.

Cyklistika

Najväčšie zmeny sa udiali na severovýchodnej strane Vysokých Tatier v okolí Tatranskej Javoriny. Vyhláška výrazne predlžuje cyklotrasu v Bielovodskej doline – takmer až po horolezecké táborisko na Poľane pod Vysokou. Zo dva nové kilometre pre cyklistov pribudli v Javorovej doline a v prílohe vyhlášky sa objavila aj úplne nová, asi 6 km dlhá trasa v lese na sever od Lysej Poľany. V populárnej Kôprovej doline sa na bicykli dostaneš o kúsok ďalej ako doteraz, asi 2 km nad Kmeťov vodopád.

Pohyb so psom

Z mapy povolených chodníkov, ktorá je prílohou vyhlášky, vyplýva, že túry so psom sú v podstate možné len v dolných častiach  TANAPu pod ústiami dolín. Vyššie, napríklad na Téryho chatu, sa so štvornohým spoločníkom legálne nedostanete. Pri horolezectve a akýchkoľvek zimných aktivitách je pohyb so psom zakázaný bez výnimiek.

Mapky vybraných oblastí z príloh vyhlášky