Trinásť zázračných ciest vo Vysokých Tatrách

Pred desiatimi rokmi sme začali vo Vysokých Tatrách robiť nové, bezpečnejšie horolezecké cesty. Naše dielo sa rodilo pomaly, ale systematicky. Dnes sú Tatry bohatšie o trinásť ciest.

Pred desiatimi rokmi sme začali vo Vysokých Tatrách robiť nové, bezpečnejšie horolezecké cesty. Naše dielo sa rodilo pomaly, ale systematicky. Jeho filozofiu sme vyjadrili v Malom horolezeckom manifeste Ta33. Publikovali sme ho pri príležitosti stého výročia slovenského horolezeckého spolku James. 

Dnes sú Tatry bohatšie o trinásť ciest. Možno sa to zdá ako malé číslo, ale nie je to tak. Počet ľudských príbehov prežitých v týchto cestách je totiž podstatne väčší. Hory samé o sebe sú iba nádherné masy zeme, ľadu, snehu a skál. To zázračné v nich sú práve siločiary ľudských osudov. Niektoré sú teraz naznačené aj týmito trinástimi cestami.

(03) Vilko a Palo Muškátovci v ceste Protiprúd
Vilko a Palo Muškátovci v ceste Protiprúd

Čo máme naplánované v lezeckej sezóne 2024

Otvoríme dve nové cesty. Vedú nádhernou skalou a majú približne desať lanových dĺžok. Prvá z nich ponúka úžasné lezenie oscilujúce medzi piatym a šiestym stupňom UIAA. Tento výborne odistený výstup ponúka scenériu počas ktorej je postupne vidno deväť plies! Druhá z uvedených ciest má náročnosť tretieho až štvrtého stupňa. Tým je venovaná aj horolezeckým debutantom. Jej línia prekonáva dva veľké vodopády, ktoré doteraz nemali meno a ani nie sú zatiaľ zaznačené v mapách. V našom výstupe treba cez ten väčší z nich na správnom mieste aj preskočiť. Neuvádzame tu viac údajov, pretože obidve cesty potrebujeme ešte dokončiť a pohyb lezcov v cestách, keď pracujeme, zvyšuje riziko úrazu.

Sprístupníme bezplatne kompletnú horolezeckú video metodiku. Pracujeme na nej druhý rok. Sme presvedčení, že veľmi pomôže tým, ktorí sa chcú dostať k horolezectvu, ale nemá im kto poradiť. Taktiež bude slúžiť mnohým „hobby“ lezcom na rozšírenie, alebo zopakovanie správnych lezeckých postupov. Všetky fotografie k tomuto článku sú z nej.

Radi by sme v teréne na vybraných miestach umiestnili vrcholové schránky. Vyvíjali sme ich cestou prototypov niekoľko rokov. Sú príspevkom do projektu Ta33, ktorý prichádza spoza rieky Moravy. Pomôžu s evidenciou návštevnosti a vytvoria horolezcom príležitosť na vrcholový zápis v duchu tradície. Naše schránky majú tvar časti kusu krídla. Je to symbol toho, že na vrcholoch hôr nenachádzame zlato, peniaze ani moc. Môžeme tam ale nájsť časti vlastných krídel. Áno, vieme, že sú veľmi vysoko. Často až na samej hranici nášho strachu a síl. Stojí za to ich ale nájsť a funkčne poskladať.

(01) Teším sa lebo Tyšerovci doniesli vrcholovú schránku
Teším sa, lebo Tyšerovci doniesli vrcholovú schránku

Budeme pokračovať v odbornej aj verejnej diskusii na tému bezpečného sprístupnenia Gerlachovského štítu turistickej verejnosti. Začali sme v tom krátkym videom z pripravovaného filmu Via Slovakia. Odbornú víziu realizácie nového turistického chodníka alebo ferraty sme uverejnili na začiatku roka. Mali sme konštruktívne rokovania so Správou TANAPu. Náš návrh zapracovala aj Rada Tatranského národného parku. Ostávame zaangažovaní a pripravení pomôcť dotiahnuť túto myšlienku do zdarného konca.

Spustíme novú web stránku na ktorej bude všetko o čom tu píšem „pod jednou strechou“. Budeme pokračovať v kurzoch horolezectva.

Ako nás môžete podporiť

Plánov máme teda dosť. Bez finančnej podpory našich darcov a práce dobrovoľníkov v teréne, by ich uskutočnenie nebolo možné. Tešíme sa dlhoročnej podpore viacerých jednotlivcov. Z podniku Letové prevádzkové služby SR nás už viac rokov podporuje niekoľko osobností prostredníctvom asignačnej dane. Vrcholové schránky v tvare krídel sú preto aj symbolickým poďakovaním za ich „leteckú“ pomoc. Dlhodobo je našim donorom aj zubná klinika Dentakra. Materiál do video metodík sme dostali od firiem Direct Alpine, Edelrid, Saltic, Evil Eye, Sensor, Gillmonte, Kouba, CityZen a Vaude. Výborné podmienky na natáčanie záberov metodiky nám vytvorili lezecké centrá LA SKALA, Steam Factory a Village Resort Hanuliak. Všetci, ktorí prispeli alebo pomohli, sú spolutvorcami diela. Ďakujeme!

Do konca apríla má každý občan SR pracujúci v zamestnaneckom pomere možnosť venovať 2 % alebo až 3 % zo svojich daní neziskovým subjektom. Je to vynikajúca možnosť ako podporiť neziskový sektor. Zmysluplných možností je dosť.

(02) Noemi Jurčová prvýkrát ťahá stupeň V+
Noemi Jurčová prvýkrát ťahá stupeň V+

V rámci nášho „OZ Muraria – krajina nádychu“ môžeme urobiť toľko, koľko sa nám vo finančných prostriedkoch za predchádzajúci rok podarí získať. Na nové cesty v Tatrách nemáme žiadny grant. SHS James nás už niekoľko rokov nepodporuje nijakým spôsobom. Zatiaľ sme nedostali nič ani od subjektov, ktoré využívajú naše cesty komerčne.

Ak chcete našu prácu podporiť, venujte svoje 2 % OZ VIVIEN. Pre našu administratívnu nedbanlivosť, nebola Muraria – krajina nádychu tohoto roku zaregistrovaná ako prijímateľ asignačnej dane. Ako vidíte, nie sme dokonalí. Za tieto komplikácie sa všetkým veľmi ospravedlňujem. S OZ VIVIEN to máme dohodnuté. V minulosti sme takto pomohli my im. Z uvedeného dôvodu nám prosím dajte vedieť o Vašej podpore, kvôli následnej identifikácii. Je dobré ak o Vás budeme vedieť aj z iného dôvodu. Rozšírili sme totiž aj benefity venované našim donorom. Napíšte nám preto krátky mail na adresu horoletec@gmail.com. Prikladám potrebné údaje:

Občianske zduženie VIVIEN
IČO: 42352401
Adresa: K Jaskyni 753
032 61 Važec

V prípade, že nás chcete podporiť finančným darom mimo 2 %, poukážte ho na účet:

Muraria – krajina nádychu
IBAN: SK03 8330 0000 0067 8912 3450

 

(05) Lucka a Roman Kašákovci si pripravujú zlanák po dolezení Matematiky tmy a svetla
Lucka a Roman Kašákovci si pripravujú zlanák po dolezení Matematiky tmy a svetla

Zoznam našich tatranských ciest

Cesty uvádzam v poradí tak ako ich v projekte Ta33 „pracovne“ rátame my:

Číslo 1, rok 2014: 
Jubilejná, kl. IV+, Velický zub, 2002 m. V súčasnosti najpopulárnejšia moderná cesta v Tatrách. Prvá horolezecká cesta vhodná aj pre deti.

Číslo 2, roky 2016 a 2017: 
Dospelosť, kl. VII+, Prostredná Ostrva a Ostrva, 1984 m. Najdlhšia moderná cesta v masíve Ostrvy má 17 dĺžok. Dá sa však zmysluplne rozdeliť na tri samostatné časti. Veľmi pekné lezenie je v časti „Zvon“. Rozliezť sa dá v ceste Sliping bjuty V+, ktorá je vedľa vľavo a potom si dať dve dĺžky Dospelosti VI+ a cestu Zádušná, kl. VI.

Číslo 3, rok 2018:
Matematika tmy a svetla, kl. V+ Ihla v Ostrve 1876 m. Najkrajšia cesta na Ihlu v Ostrve? Ťažko povedať, lebo Aviatika je rovnako očarujúca.

Číslo 4, roky 2019 a 2020:
Aviatika spánku a bdenia, kl. VI- Ihla v Ostrve a Zadná Ostrva 1984 m. Traverz spájajúci Ihlu v Ostrve so Zadnou Ostrvou. Superskvost. Šestkové miesta sa dajú obliezť Matematikou.

(06) Marci Kuníková v ceste Dospelosť, pod vrcholom Zvonu Ostrvy
Marci Kuníková v ceste Dospelosť, pod vrcholom Zvonu Ostrvy

Číslo 5, roky 2020 a 2021:
Človečina, kl. V+, Zadný Popradský zub – Kôpky 2354 m
Prvá tatranská cesta s prechodom hrebeňa odistená lepenými borhákmi. Nezabudnuteľné dobrodružstvo. Pasáž na hrebeni netreba podceniť.

Číslo 6 až 10, roky 2020 a 2021:
Anjelský hang, 2002 m. Najlepšia tatranská lokalita na horolezecký výcvik má dvanásť ciest v náročnosti od stupňa III až do VI+. Ide o trojdĺžky Rafael, kl. V+ (č 6), Gabriel, kl. VI- (č. 7), Michael, kl. VI+, variant Cez krídlo, VI (dve cesty ako č. 8). V časti „Padlí anjeli“ sú to jednodĺžky Azazelo IV-, Lucifer V, Mefisto IV- (tri cesty ako č. 9). V časti „Anjelici“ sú jednodĺžky Numerit V+, Lapikúros V, Pripos IV+, Tradivari V, ChUIAGEM III (päť ciest ako č. 10). Časť Anjelského hangu opisujúca Anjelikov je úsmevnou „typológiou“ základných horolezeckých osobností.

Číslo 11, roky 2020 a 2021:
Protiprúd, kl. III+ Vodopád Skok. Prvá letná cesta v Tatrách prekonávajúca vodopád.

Číslo 12, roky 2015 až 2023:
Lietavice, kl. IV+ Vysoká 2547 m. Prvá cesta odistená lepenými borhákmi na jeden z desiatich najvyšších štítov Tatier.

Číslo 13, roky 2020 až 23:
Hviezdolet, kl. V+, (alternatívne aj VI- alebo VI), Vysoká 2547 m. Najkrajšia cesta na najkrajší tatranský štít? Choďte si to radšej overiť.

Všetky opisy a nákresy ciest sú na dostupné internete. Teším sa na stretnutie v horách, alebo aj hocikde inde!